Package ญี่ปุ่น HOKKAIDO โซอุนเคียว 6วัน 4คืน

Package Description


ญี่ปุ่น HOKKAIDO โซอุนเคียว 6วัน 4คืน

ญี่ปุ่น HOKKAIDO โซอุนเคียว 6วัน 4คืน

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์แมวน้ำหรือพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง กิจกรรม ณ ลานสกี ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ เดินทาง 18 ก.พ - 26 ก.พ 2563 ราคา 49,900 บาท View Detail