Package ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N

Package Description


ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า 5D3N

เยือนเมืองมรดกโลก เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกธ เช็คอินวิวพันล้าน @อาซาอีฟุนะกาว่า ชมซากุระสุดว้าวทางเดินนักปราชญ์ไม่พลาดชมศาลเจ้าเฮอันสัมผัสพิธีชงชาสไตล์ญี่ปุ่น เดินทาง 1 เมษายน - 15 เมษายน 2563 ราคา 27,999 บาท View Detail