Package จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน

Package Description


จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน

จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง หาดไว่ทาน ถนนนานกิง นั่งรถไฟความเร็วสูง เมนู พิเศษ ปูขน ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง สุกี้สไตล์ปักกิ่ง เดินทางวันที่ 5 ถึง 29 ธันวาคม 2562 ราคา 22,999 บาท View Detail