Package จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

Package Description


จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

เช็คอินมนต์เสน่ห์แห่งยูนนาน ชมความอลังการภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวชมเมืองเก่าต้าหลี่ ลี่เจียง สุดฟิน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ สักการะวัดหยวนทง สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวชมอุทยานน้ำหยก ชมประตูม้าทองไก่หยก เดินเที่ยวชมถนนคนเดินหนานพิงเจีย OPTION !! ชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LIJIANG พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว มื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่ดำ รวม !! ขึ้น-ลงกระเช้า ภูเขาหิมะมังกรหยก บริการอาหารครบทุกมื้อ เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ราคา 11,999 บาท View Detail