Package จีน คุณหมิง แปะก๊วยพันปี ผานโจว 4 วัน 3 คืน

Package Description


จีน คุณหมิง แปะก๊วยพันปี ผานโจว   4 วัน 3 คืน

จีน คุณหมิง แปะก๊วยพันปี ผานโจว 4 วัน 3 คืน

ชมความงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ใบแปะก๊วยพันปี !! เที่ยวชมเมืองผานโจว เช็คอินสุดเฟี้ยว หมู่บ้านถั่วเล่อ ชมสะพานเป๋ยพานเจียง เที่ยวชมถ้ำเจียงหยวน เที่ยวชมประตูม้าทองไก่หยก ชมเมืองโบราณกวนตู้ เที่ยวชมความงามเขาซีซาน เที่ยวชมถ้ำเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ ชมความอลังการ น้ำตกคุนหมิง ช็อปปิ้ง ที่ หนานพิงเจีย พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว พิเศษ !! รวมล่องเรือแม่น้ำเจียงหยวน มื้อพิเศษ !! สุกี้เห็ดแสนอร่อย เดินทาง 1-30 พฤศจิกายน 2562 ราคา 9,999 บาท View Detail