Package จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน5คืน

Package Description


จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน5คืน

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน5คืน

เมืองโบราณเฟิ่งหวง ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน เดินทางวันที่15 มกราคม2563-24 มิถุนายน 2563 ราคา 13,999 บาท View Detail