บริการของเรา

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เราพร้อมให้บริการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัด และสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

 • สัมมนา
  สัมมนา

  เราให้บริการรับจัดสัมมนาให้กับผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท พร้อมกิจกรรมต่างๆ โดยมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพช่วยให้งานที่สำคัญของท่าน เป็นงานที่น่าประทับใจและสมบูรณ์แบบที่สุด

 • วอล์คแรลลี่
  วอล์คแรลลี่

  เราให้บริการรับจัดกิจกรรมวอร์คแรลลี่ สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร ด้วยความดูแลของทีมงานมืออาชีพ

 • จัดเลี้ยง
  จัดเลี้ยง

  เราให้บริการรับจัดเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงบริษัท ทั้งในและนอกสถานที่ จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม วงดนตรี ตามงานและสถานที่จัดงานต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนด โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ

เพิ่มเติม