บริการของเรา

 • จัดเลี้ยง
  จัดเลี้ยง

  เราให้บริการรับจัดเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงบริษัท ทั้งในและนอกสถานที่ จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม วงดนตรี ตามงานและสถานที่จัดงานต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนด โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ

 • กิจกรรมเพื่อสังคม
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เราพร้อมให้บริการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการจัด และสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

 • ท่องเที่ยวประจำปี
  ท่องเที่ยวประจำปี

  เราให้บริการจัดท่องเที่ยวประจำปีบริษัท หน่วยงานต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีหัวใจบริการ และมีความสามารถยาวนานกว่า 14 ปี กับการออแกไนซ์แบบมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา

 • กิจกรรมพัฒนาองค์กร / การละลายพฤติกรรม
  กิจกรรมพัฒนาองค์กร / การละลายพฤติกรรม

  เราให้บริการรับจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง กิจรรมพัฒนาองค์กรเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนาน ทันสมัย ท้าทาย ส่งเสริมกรอบความคิด ทัศนคติและแนวคิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร

เพิ่มเติม